highlight_off
Chứng nhận - Giải thưởng
Câu chuyện thương hiệu

Thương hiệu vàng vì sức khoẻ cộng đồng

Ngày đăng :

Thứ Tư, 20/04/2022

GIẢI THƯỞNG THƯƠNG HIỆU VÀNG VÌ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG 2022

Thương hiệu: Đông trùng hạ thảo Hector 

Tôn vinh các sản phẩm có những đóng góp tích cực cho cộng đồng và khuyến khích việc cải thiện chất lượng, an toàn, tính hiệu quả của các sản phẩm này trong việc nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Giúp các doanh nghiệp nâng cao uy tín, thương hiệu trên thị trường, tạo niềm tin cho người tiêu dùng khi lựa chọn sản phẩm.