highlight_off
Chứng nhận - Giải thưởng
Câu chuyện thương hiệu

Doanh nghiệp KH-CN

Ngày đăng :

Thứ Hai, 28/03/2022

GIẢI THƯỞNG DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2022

Ghi nhận nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

 

 

DN được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước

 

 

Thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ ở Thành phố Hồ Chí Minh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp