highlight_off
Hướng dẫn thanh toán

Hướng dẫn thanh toán

Ngày đăng:

Thứ Sáu, 02/07/2021

II. THANH TOÁN

- Chấp nhận thanh toán qua COD.
- Thanh toán ngay khi đặt hàng qua chuyển khoản.