highlight_off
Chứng nhận - Giải thưởng
Câu chuyện thương hiệu

Giải thưởng chất lượng vàng vì quyền lợi người tiêu dùng

Ngày đăng :

Thứ Sáu, 01/04/2022

GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG VÀNG VÌ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG 2022

Sản phẩm: Đông trùng hạ thảo Hector Collagen và Hector Sâm

 

Tôn vinh các sản phẩm, dịch vụ chất lượng, uy tín của doanh nghiệp

Thúc đẩy các doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới có chất lượng cao. Góp phần nâng cao chất lượng và giá trị của các sản phẩm, dịch vụ Việt Nam.

Giúp người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ phù hợp.