Nhiều năm nay, chúng ta đã mở cửa thêm nhiều thị trường cho trái cây xuất khẩu, tuy nhiên, Trung Quốc vẫn là thị trường trọng điểm của trái cây từ Việt Nam. Nhiều nông dân và thương nhân đã có ý thức về tầm quan trọng của thị trường Trung Quốc và đánh giá cao thị trường nước bạn. Hơn thế, họ đã dần thay đổi suy nghĩ Trung Quốc là một thị trường giá rẻ.
Tỉnh Quảng Tây, TQ được đánh giá là thị trường chính cho trái cây Việt Nam với hơn 58 triệu người. Giá trị xuất khẩu tại của khẩu Lạng sơn ước tính đạt 3 tỷ đô trong năm 2017, tăng 22% so với năm trước đó. Trong đó sản phẩm nông nghiệp chiếm đến 2.4 tỷ đô, tương đương 80% tổng lượng xuất khẩu (đã tăng 120% so với năm 2016).
Việt Nam tổng cộng đã xuất 3 triệu tấn nông sản thông qua của khẩu Lạng Sơn trong năm 2017 trong đó trái cây chiếm tỷ trọng cao. Thanh long là trái cây xuất khẩu chính với trung bình xuất từ 400-500 ngàn tấn. Tiếp đó là nhãn và trái vải với tổng lượng xuất khẩu tăng từ 277 ngàn tấn trong năm 2015 lên 362 ngàn tấn trong năm 2016 và giảm xuống 222 trong năm vừa qua do mất mùa.
theo nguồn freshplaza