Trái cây nhiệt đới như thanh long, thơm, xoài và sầu riêng từ Philippines, Việt Nam và Thái Lan với rất được đón nhận bởi Trung Quốc.
Trung tâm vận chuyển quốc tế Ningbo Waiyun báo cáo nhập hơn 22.6 tấn thanh long tươi từ Việt Nam ngày 21 tháng 5 vừa qua.
Dữ liệu từ Ningbo báo cáo đã nhập khẩu 2.198 tấn trái cây từ tháng 1 đến tháng 4 vừa qua, tăng 130% so với cùng kì năm ngoái. Giá trị nhập khẩu đạt 2,12 triệu đô, tăng 170% so với năm ngoái. Ningbo là nhà nhập khẩu chính của trái cây từ Châu Á. Trái cây nhập khẩu từ các nước Châu Á đạt 2.185 tấn tăng 150% so với cùng kì năm 2017 và tương đương 99.4% tổng lượng trái cây nhập khẩu. Tín hiệu đáng mừng là thanh long nhập khẩu đạt mức 1.837 tấn tăng hơn 8640% so với đầu năm 2017.
Theo cnq.com.cn
Đọc thêm: