Trang La

Trang La – Phát triển kinh doanh

Với kinh nghiệm sản xuất và kinh doanh trong ngành nước trái cây, Bà Trang La đang phụ trách mảng Sales & Marketing của LAVITE