Close
Register Office: 12, Street No. 5, Khang An Resident, Phu Huu Ward, Distric 9, Hochiminh City, Vietnam / Head Office: 811/3 Nguyen Duy Trinh Street, District 2, Hochiminh City, Vietnam Factory 1: Lot 6/11 Phan Thiet Industrial Park 2, Phan Thiet City, Binh Thuan Province, Vietnam / Factory 2: Xuan Tho, Xuan Loc District, Dong Nai Province, Vietnam.
+84 917 93 55 22 | +84 938 30 35 39 hello@lavite.com.vn
6 LÝ DO KHIẾN BẠN CẢM THẤY CÔ ĐƠN HƠN?

6 LÝ DO KHIẾN BẠN CẢM THẤY CÔ ĐƠN HƠN?

Mạng xã hội có thể khiến bạn cảm thấy xa cách Con người ngày càng có ít bạn thân hơn và sống xa gia đình Cô đơn có thể truyền nhiễm?!? Cô đơn không chỉ là cảm giác buồn hay ở một mình. Nó chính xác hơn là tình trạng cảm thấy mất kết nối

READ MORE
Phone: +84 917 93 55 22 | +84 938 30 35 39
Factory 1: Lot 6/11 Phan Thiet Industrial Park 2, Phan Thiet City, Binh Thuan Province, Vietnam / Factory 2: Xuan Tho, Xuan Loc District, Dong Nai Province, Vietnam.
Register Office: 12, Street No. 5, Khang An Resident, Phu Huu Ward, Distric 9, Hochiminh City, Vietnam / Head Office: 811/3 Nguyen Duy Trinh Street, District 2, Hochiminh City, Vietnam