Lavite là một câu chuyện dài, vẫn còn đang viết dở dang của một nhóm tác giả là thế hệ người Việt mới, mang trong mình khát vọng đưa những sản phẩm từ thanh long, một trái cây độc đáo của Việt Nam, đến với bạn bè năm châu bốn bể.

Câu chuyện của Lavite đang diễn ra mỗi ngày, ngay thời điểm bạn đang đọc lời giới thiệu này, và chúng tôi mong rằng nó sẽ là câu chuyện không có hồi kết, nó sẽ viết mãi, viết mãi tận trăm năm sau, ngàn năm sau…

Tôi là một người Việt Nam, tôi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt nhưng tôi sẽ cố gắng kể cho bạn nghe câu chuyện của chúng tôi với những câu từ lộn xộn của ngoại ngữ tiếng Anh. Tôi vẫn phải theo kịp nhịp độ của dự án hàng ngày, và do đó tôi sẽ thể không ưu tiên thời gian của mình để trau chuốt từ vựng hay ngữ pháp tiếng Anh. Tôi kể chuyện, và bạn hãy đọc cốt truyện, đừng đọc ngôn ngữ của tôi.

14068155_546178265573518_908886952682930581_n